ข้อมูทั่วไป


พบผู้บริหารโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน 
ประวัติบ้านนาหนองทุ่ม
ข้อมูพื้นฐานโรงเรียน
จำนวนนักเรียนรายชั้น
รายชื่อนักเรียน.excel
ข้อมูลครู.doc
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะบุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
กลอนช่วยงานศพ
สรภัญญะพาสนุก
ประวัติปูด้วง ย่าดี
รวมภาพกิจกรรม53มุมคนเก่งคนดี

รวมภาพกิจกรรม

วีดีโอวันสุนทรภู่
 
   
   
   
   
   


งานบริหารทั่วไป
kruruam webmaster Tel.0-4488-3178-9  e-mail:nanongthum@gmail.com